On Call® Sure and On Call® Sure Sync

At its core, the On Call® brand is committed to the health of our customers. Carefully designed for accuracy and reliability, the On Call® Blood Glucose Meter Family has helped millions of patients worldwide effectively manage their glucose levels. The foundation for successfully managing your diabetes starts with your meter. By choosing On Call®, you can rest assured knowing your meter is more than a means to accurate results; it is the cornerstone in your diabetes management.

 

IDK tarkkuusraportti:

http://www.ekoweb.fi/wp-content/uploads/2019/09/On-Call-Sure-BGMS-IDK-system-accuracy-certificate.pdf

http://www.ekoweb.fi/wp-content/uploads/2019/09/On-Call-Sure-BGMS-IDK-system-accuracy-report.pdf

Easy to Use

• Kliinisesti todistettu tarkkuusKliinisest tarkkuus

Fast and Reliable

• GDH-FAD entsyymi

Premium Features

• Laaja hematokriitti alueLaaj alue

Product Specifications

Ominaisuus Spesifikaatio
Mittauslaitteen mallinumero OGM-211
Mittausalue 0.6 – 33.3 mmol/L (10 – 600 mg/dL)
Tuloksen kalibrointi Plasman ekvivalentti, kalibroitu käyttäen YSI (Model 2300 STAT PLUS) -glukoosianalysaation vertailuvälinettä, joka on jäljitettävissä NIST-vertailustandardiin.
Näyte Hiussuonen, laskimon, neonataaliset verinäytteet
Pienin näytekoko 0.6 μL
Testausaika 5 sekuntia
Virtalähde Kaksi (2) CR 2032 3.0 V kolikkokennoparistoa
Pariston käyttöaika 3 000 glukoositestausta (jos ei oteta huomioon datasiirtoja)
Glukoosin mittayksiköt Mittauslaite on esiasetettu millimoolille litraa kohden (mmol / l) tai milligrammoille desilitraa kohden (mg / dL) riippuen siitä, mikä mittayksikkö on vakio kotimaassasi.
Muisti Enintään 1000 tallennetta kellonajalla ja päiväyksellä
Automaattinen poiskytkentä 2 minuuttia viimeisen toiminnan jälkeen
Käyttölämpötila 5 – 45 ºC (41 – 113 ºF)
Käytettävyyden suhteellinen kosteus 10 – 90% (ei tiivistyvää)
Hematokriitin raja-alue 10 – 70%

 

Resources

Test Strips

Control Solution

Lancing Device & Lancets

Kontrolliliuostesti ammattilaisille EPSHP

On Call Sure Sync ammattilaisille EPSHP