| Suomeksi | På svenska | In English |


Thermo Track –ohjelma

Helppokäyttöinen, antaa maksimaalisen informaation hetkessä!

Ohjelmistosta on kolme versiota, joissa on samat toiminnot. SOLO tukee 1 lämpönapin käyttöä, CINCO viiden ja PRO on rajoittamattoman määrän .
Tee lämpönapin asetukset muutamassa sekunnissa! Kts video-ohje tulosten purku ja loggerien ohjelmointi

 • mittausväli ja aika
 • aloitusaika tai viive
 • ala- ja ylärajat hälytysarvoille ja mahdollisuus käynnistää mittaukset vasta rajojen ylityttyä
 • lisäinformaatio, kuten yritys, kuljetus, kontin numero jne. Nämä tiedot tulostuvat käyriin ja raportteihin, kun napin tiedot puretaan.

Lämpötilakäyrät yhdellä silmäyksellä!

Samalla näet

 • hälytykset
 • keskilämpötilan sekä alimman ja korkeimman havainnon
 • mahdollisuus zoomata lämpötilakäyrää
 • raportit, jotka voit lähettää suoraan sähköpostina tai tallettaa esim. pdf-muotoon
 • laskee pastörointi- ja sterilointiarvot

Liitä lämpönappi lukijaan, saat näytölle oheisen liikennevalo-kuvakkeen, meneillään olevaa työtäsi keskeyttämättä, josta näet yhdellä silmäyksellä:
 • Vihreä --> ei hälytystä
 • Oranssi --> asetettu ala- tai yläraja on ylitetty
 • Punainen --> asetetun ala- tai yläraja alitus/ylitys on kestänyt asetettua rajaa pidempään --> Klikkaa ikonia, niin ohjelmisto avaa lämpötilakäyrän

Muita ominaisuuksia ovat esim.:

 • Lämpönapin uudelleen käynnistys
 • Kerätyt datat voidaan jakaa muiden verkon käyttäjien kesken ja kansioida loogisesti.
 • Datojen salasanasuojaus
 • Mittausprofiilien luonti
 • Kosketuskynällä luettujen datojen synkronointi

Thermo Track PC Controller

Thermo Track PC Controller voi lukea kaikki eri nappityypit. Sillä voi myös keskeyttää meneillään olevan mittauksen ja käynnistää mittauksen uudelleen entisillä asetuksilla.

Thermo Track PC Viewer

Ilmaisohjelma nappien lukemiseen. Antaa esim. lähetyksen vastaanottajalle mahdollisuuden tarkistaa kuljetuksen onnistumisen.

Kalibrointimoduli

Tarkkuutta Thermo Track PC Pro, Cinco tai Pro -versioille
Mikäli lämpötilan mittauksen ehdoton tarkkuus on toiminnassasi tärkeää, tarvitset kalibrointimodulia. Voit tallettaa lämpönapin muistiin kalibrointisertifikaatin tarkkuuskertoimen. Thermo Track korjaa lineaarisesti käyttäen neljännen asteen polynomi-interpolaatiota. Kalibrointiparametrit talletetaan lämpönappiin, jolloin muutkin napin käyttäjät voivat hyödyntää sitä

Ohjelmistoversiot

 

 

SO-
LO

CIN-
CO

PRO

CONT-
ROLLER

VIEWER

Lämpönappien määrä

1

5

rajoittamaton

Asetukset

 

käynnistää mittaukset uudelleen käyttäen samoja asetuksia

ü

ü

ü

ü

 

käynnistää mittaukset

ü

ü

ü

 

 

pysäyttää käynnissä olevat mittaukset

ü

ü

ü

ü

ü

kellon ajan ja mittausvälin asettaminen

ü

ü

ü

 

 

hälytysrajojen asettaminen sekä mahdollisuus karsia lyhyt kestoiset rajan alitukset/ylitykset

ü

ü

ü

 

 

aloittamisajan asettaminen

ü

ü

ü

 

 

rengasmuistin käyttö

ü

ü

ü

 

 

mittausprofiileihin käyttö

ü

ü

ü

 

 

lisäinformaation tallettaminen

ü

ü

ü

 

 

Mittausten lukeminen ja käyrät

 

näyttää mittaustulokset (ajankohta, lämpötila, kosteusprosentti)

ü

ü

ü

ü

ü

näyttää hälytykset (alkamishetki, kesto)

ü

ü

ü

ü

ü

tulostaa talletetut mittaustulokset ja hälytykset

ü

ü

ü

 

 

näyttää matalimman ja korkeimman mittaustuloksen sekä keskiarvon (lämpö, kosteus)

ü

ü

ü

ü

ü

esittää mittaustuloskäyrän

ü

ü

ü

ü

ü

käyrän zoomaus mahdollisuus

ü

ü

ü

ü

ü

käyrän tulostaminen

ü

ü

ü

ü

ü

raportin (tulokset, hälytykset jne.) tulostaminen

ü

ü

ü

 

 

mahdollisuus piirtää useampi käyrä samaan graafiin

ü

ü

ü

 

 

kommenttien kirjaaminen

ü

ü

ü

 

 

liikennevalonäyttö pikaiseen tarkistamiseen

ü

ü

ü

 

 

pastorointi ja sterilointi –laskenta

ü

ü

ü

 

 

Mittausten tulosten tallettaminen

 

tiedostojen automaattinen nimeäminen

ü

ü

ü

 

 

 

mittaustulosten siirto kosketuskynästä

ü

ü

ü

 

 

 

tallettaminen PC:lle tai verkkolevylle

ü

ü

ü

Excelillä

 

tulosten tallettaminen loogisesti hakemistoihin

ü

ü

ü

 

 

 

tiedonsiirto MS Exceliin

ü

ü

ü

 

 

 

tallettaminen PDF, HTML, XML –muotoon sekä kuvatiedostoksi ja sähköpostittaminen

ü

ü

ü

ü

ü

 

tulosten suojaaminen salasanalla

ü

ü

ü

 

 

Ohjelma on saatavilla seuraavilla kielillä: englanti, ranska, saksa, portugali, slovenia ja japani

Tutustu myös:

Huom!. Edullisin ratkaisu on käyttää loggereita puhelimella: Kts. uutuustuote Thermotrack Mobile

Paluu olosuhdevalvonnan etusivulle